Algemene voorwaarden

Op al mijn offertes en opdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69874956

U kunt deze hieronder downloaden en inzien: